JRG 2 Kraków

ul. Rzemieślnicza 10

 

tel. 12 266 39 98

 

Podziel się.


O nas

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza Nr 2

 

 

W Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 funkcjonuje specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego „Kraków-2”, która została powołana Decyzją nr 13/8 Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży z dnia 24 stycznia 2008 roku.

Specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego „Kraków-2” powołano w celu szybkiego reagowania wobec zagrożeń wymuszających na Państwowej Straży Pożarnej użycie dużej ilości specjalistycznego, ciężkiego sprzętu. Grupę stanowią strażacy specjaliści, którzy dysponują specjalistycznym ciężkim sprzętem ratownictwa technicznego i drogowego. Grupa przygotowana jest do usuwania skutków katastrof budowlanych jak również tych w transporcie drogowym.

 

Rejon działania

 

Rejon działania JRG 2 obejmuje dzielnice VIII, IX i X oraz część dzielnic XI i XIII miasta Krakowa. Granica rejonu od strony zachodniej i północnej biegnie wzdłuż rzeki Wisły do mostu kolejowego Kraków Zabłocie, dalej na południowy wschód linią kolejową Kraków Tarnów do posesji ul. Dworzec 12 i PKP S.A. Zakład Taboru w Krakowie (Posterunek Rewizji Taboru Elektrycznego Kraków Płaszów). Następnie granica przebiega po zachodniej stronie ul. Wodnej do ul. Wielickiej, następnie ul. Wielicką do ul. Malborskiej i dalej po zachodniej stronie ul. Malborską, S. Klonowica, Beskidzką aż do skrzyżowania z ulicą Witosa. Dalej ulicą Witosa w kierunku zachodnim do skrzyżowania z ulicą Herberta, następnie ulicą Herberta, Myślenicką, M. Krzymańskiego do granic miasta Krakowa. Dalej południową granicą miasta Krakowa do zachodniej granicy dzielnicy X i dalej zachodnią granicą dzielnicy X do obwodnicy Krakowa, następnie obwodnicą na zachód do granic miasta Krakowa (wraz z odcinkiem obwodnicy od węzła Zakopiańskiego do węzła Sidzina). 
Z Powiatu Krakowskiego rejon działania JRG 2 obejmuje MiG Świątniki Górne.

Kliknij, aby powiększyć.
Rejon działania JRG 2 Kraków.

Statystyki

 

 

W 2014 roku nasza jednostka wyjeżdżała 1401 razy, a w tym 358 razy do Pożarów, 857 do Miejscowych Zagrożeń oraz 186 razy do Alarmów Fałszywych.

 

Statystyka wyjazdów JRG 2 Kraków.
Statystyka wyjazdów JRG 2 Kraków.

 

Poniższa tabela przedstawia porównanie ilości wyjazdów Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych funkcjonujących na terenie miasta Krakowa.

 

Statystyka wyjazdów JRG na terenie miasta Krakowa.
Statystyka wyjazdów JRG na terenie miasta Krakowa.